obiadHarmonogram wpłat za posiłki za miesiąc IX 2022r.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 Rozpoczęcie żywienia – 01.09.2022r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Posiłki
10,00 zł

Terminy wpłat

konto szkoły

 
 

 

IX

01.09-02.09.2022r.

05.09.-09.09.2022r

12.09-16.09.2022r.

19.09-23.09.2022r.

26.09.-30.09.2022r.

 

22 dni

 

220,00

 

10.09.2022r

 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , posiłki: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!