RODZICE DZIECI KLAS PIERWSZYCH
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023

zainteresowani zgłoszeniem dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 (od września 2022r.) proszeni są o wypełnienie i złożenie do dnia 15.04.2022r. podpisanej karty zgłoszenia oraz oświadczenia dotyczącego uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej.

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy wrzucić do urny wystawionej w szkole (wejście B 1) w godzinach 7.00 – 17.00.

 


Lista kandydatów przyjętych

Lista kandydatów nieprzyjętych

Karta zgłoszenia do świetlicy

Oświadczenie klasa integracyjna