Ważna sprawa


 Drodzy Wychowawcy i Uczniowie,

W końcu powróciliśmy już do naszej szkoły z nauczania indywidulanego. Zatem przypominamy Wam o zasadach panujących w naszej szkole: szanujemy budynek i przedmioty szkolne bo to nasze wspólne dobro, pomagamy sobie nawzajem, dbamy o ład i porządek w salach lekcyjnych oraz w szatniach.

W październiku w szatni na tablicy korkowej została umieszczona kartka z poszczególnymi klasami i przyznanymi im punktami za czystość i porządek w szatni. Oceny dokonuje jury wyłonione spośród członków Samorządu Uczniowskiego. Szatnie oceniane są w sposób wybiórczy raz w tygodniu.

Na chwilę obecną prowadzenie objęła klasa 8a, tuż za nią znalazła się klasa 7e, a tuż za nimi uplasowała się klasa 8c. Czwarte miejsce zajmuje klasa 7a i 6c.

Przypominamy, iż zwycięska klasa otrzyma na koniec roku szkolnego nagrodę , którą jest...... wyjście do kina lub pizzerii!!! Zatem pamiętajcie o wspólnym celu i zdrowej rywalizacji.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego