obiadHarmonogram wpłat za posiłki za miesiąc IX 2021r.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 Rozpoczęcie żywienia – 01.09.2021r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Posiłki
8,00 zł

Terminy wpłat

konto szkoły

 
 

 

IX

01.09-03.09.2021
06.09-10.09.2021r.
13.09-17.09.2021r.
20.09-24.09.2021r.
27.09-30.09.2021r.

 

22 dni

 

176,00

 

1-10.09.2021r

 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , posiłki: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!