Informacje dla Rodziców dzieci przedszkolnych


 01.09.2021 r. – rozpoczynamy nowy rok szkolny.       

Struktura organizacyjna oddziału przedszkolnego SP nr 51 - 8 grup przedszkolnych

Godziny pracy oddziału przedszkolnego: 6.30-16.30

Dzieci przyprowadzamy w godz. 6.30-8.20 i odbieramy od godz. 14.30-16.30. Prosimy o stosowanie się do wyznaczonych godzin.

Godziny posiłków: 8.30 – śniadanie, 11.00 – obiad, 14.00 – podwieczorek; 6-latki  9.00 - śniadanie, 12.00 - obiad, 14.00 – podwieczorek.

DO PRZEDSZKOLA TRZEBA PRZYGOTOWAĆ podpisane (imię i nazwisko dziecka)

- KAPCIE (na gumowej podeszwie – łatwe do nakładania);

- UBRANIE NA ZMIANĘ (pozostaje w szatni, w reklamówce, w worku);

- AKCESORIA DO LEŻAKOWANIA LUB RELAKSACJI- pościel, poduszka, piżama – podpisane w worku (dzieci 3 i 4-letnie).

Oddział przedszkolny nadal pracuje w reżimie sanitarnym, w związku z tym prosimy  o noszenie maseczek, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu. Nie przynosimy do przedszkola żadnych osobistych zabawek dziecka (nie dotyczy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Rodzic przyprowadza dziecko w wyznaczonych godzinach do przedszkola i rozbiera w szatni, zostawia ubranie w przydzielonym miejscu. Następnie doprowadza do holu, gdzie pozostawia dziecko pod opieką woźnej, która prowadzi dziecko do poszczególnej sali. Rodzice nie wchodzą do sal grup przedszkolnych.

Pozostałe informacje (wyprawki, wysokości ubezpieczenia, kart pracy itp. ) dotyczące grup zostaną przekazane Państwu na zebraniu z wychowawcami we wrześniu.