obiadHarmonogram wpłat za posiłki za miesiąc VI 2021r.

 

 ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Rozpoczęcie żywienia – 10.09.2020r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Obiad 3,50 zł

Kwota:

Obiad  

6,50 zł pracowników 

Terminy wpłat

konto szkoły

 
 

 

VI

01.06-02.06.2021r.
07.06-11.06.2021r.
14.06.-18.06.2021r.
21.06-24.06.2021r.

 

16 dni

 

56,00

 

104,00

 

10.06.2021r

 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

Informacja dotycząca odpisu posiłku

Wprowadzone od stycznia 2019r. karty rejestrujące obecność na obiadach, nie zmieniają zasad dotyczących odpisów posiłków.

Nieobecności dziecka w dniu następnym zgłaszać należy do godz.14.30

pod numerem telefonu: 85 678 50 73 – intendent

Odpis nie będzie zrealizowany za dzień w którym zgłaszają Państwo nieobecność.