DOTYCZY RODZICÓW DZIECI KLAS PIERWSZYCH
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Rodzice zainteresowani zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 (od września 2021r.) proszeni są o wypełnienie i złożenie do dnia 31.05.2021r. podpisanej karty zgłoszenia oraz oświadczenia dotyczącego uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej.

Kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie należy wrzucić do urny wystawionej w szkole („wejście B”) w godzinach 7.00 – 17.00.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Oświadczenie klasa integracyjna