Organizacja pracy szkoły od 22.III.2021r.

 

Od 22 marca do 11 kwietnia br. zajęcia szkolne w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkoły ( tj. klasy I – VIII ).

Dla uczniów klas I – III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych szkoła zapewnia opiekę świetlicy. Warunkiem jest wniosek rodzica.

Przedszkole funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

Andrzej Wasilewski

Dyrektor SP Nr 51