UWAGA RODZICE!

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU OD 25 MAJA br.

 

NA STRONIE URZĘDU MIASTA BIAŁYSTOK UKAZAŁY SIĘ WYTYCZNE PT. „PRZEDSZKOLA – KRYTERIA PRZYJĘĆ DZIECI” OPRACOWANE PRZEZ ZESPÓŁ PRZY PREZYDENCIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, KWALIFIKUJĄCE DZIECI DO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA OD 25 MAJA W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA.

PROSZĘ RODZICÓW OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI UMIESZCZONYMI PONIŻEJ LUB NA STRONIE URZĘDU MIASTA: https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/przedszkola-kryteria-przyjec-dzieci.html

RODZICÓW, KTÓRZY DEKLARUJĄ CHĘĆ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA OD 25.05.2020 r. PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ORAZ OŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYKONYWANIU PRACY W FORMIE STACJONARNEJ.

DEKLARACJE DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SKRZYNCE UMIESZCZONEJ W PRZEDSIONKU STAREGO WEJŚCIA DO SZKOŁY LUB PRZESŁAĆ SKAN DOKUMENTU DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 20 MAJA do godz. 15.00

W przypadku przesłania skanu dokumentu drogą mailową dostarczenie oryginału deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego dnia przyprowadzenia dziecka do placówki.

  Od 25 maja miejskie przedszkola wznowią pracę w nowym reżimie sanitarnym. Przed epidemią koronawirusa w placówkach było ok. 9,5 tys. miejsc. Obecnie może być dostępnych ok. 4 tys. Dlatego też zespół przy Prezydencie Miasta Białegostoku przygotował kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

- rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem żłobka lub jednostek systemu oświaty, realizującym w miejscu pracy zadania związane z zapewnieniem opieki mieszkańcom Białegostoku.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

- dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,

- dziecko osoby samotnie wychowującej,

- dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Jeśli zastosowanie ww. kryteriów nie wypełni limitu miejsc posiadanych przez przedszkole, przy zachowaniu zasady pracujących rodziców, zastosowane zostanie kryterium punktów uzyskanych przez dane dziecko podczas jego rekrutacji do przedszkola (zaczynając od najwyższej wartości) oraz wieku dziecka (rozpoczynając od dzieci najstarszych: uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia).

W przypadku większej liczby chętnych niż możliwości organizacyjnych przedszkola Miasto w porozumieniu z dyrektorem macierzystej placówki, wskaże dziecku inne przedszkole, w którym zostanie ono otoczone opieką.

Warto też pamiętać, że rodzice po 24 maja nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Lista dzieci przyjętych zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i przedszkola 22.05.2020 r. do 12.00.

Deklaracja uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYKONYWANIU PRACY W FORMIE STACJONARNEJ

KRYTERIA KWALIFIKACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W CZASIE EPIDEMII

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EPIDEMII COVID-19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH MIASTA BIAŁEGOSTOKU

 

Andrzej Wasilewski

Dyrektor Szkoły