Moi Drodzy.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. "Przerwany marsz ...", polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwnego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Zachęcamy, aby 2 września 2019 roku wspólnie z babciami, dziadkami, a także osobami samotnymi, które mieszkają w danym rejonie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Punktem kulminacyjnym będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.