Zwracam się z uprzejma prośbą do Rodziców uczniów kl. I (którzy od 01.09.2019 rozpoczną naukę w klasie I, a obecnie nie uczęszczają do oddziałów zerowych w SP 51) o:

  • dostarczenie do 30.06.2019 „informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, która może być pomocna w dalszej pracy z Państwa dzieckiem;
  • wyrażenie woli o uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej

 Andrzej Wasilewski - Dyrektor SP Nr 51