KONKURS!!!

W ramach ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku organizuje konkurs na MEM internetowy i animację w formacie GIF dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 roku życia. W Konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik. Każdy Uczestnik może nadesłać do konkursu maksymalnie 3 MEMY internetowe i 3 animacje w formacie GIF. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe dla twórców najlepszych prac, które zajmą pierwsze (miniwieża), drugie (tablet) i trzecie miejsce (hulajnoga) w obu kategoriach konkursowych. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html

Termin przesyłania propozycji konkursowych - do 6 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!