Szanowni Państwo!
Strajk pracowników oświaty nadal trwa. Zapewniamy dzieciom szkolnym i przedszkolakom podstawową opiekę, tak jak dotychczas. Prosimy na bieżąco obserwować stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny LIBRUS. 
Jednocześnie przypominam, że dni 29 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zostało to ustalone na początku roku szkolnego (wrzesień 2018 r.) W tych dniach szkoła zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice wcześniej zgłoszą pobyt swojego dziecka. Należy to zgłosić telefonicznie do dnia 25 kwietnia w sekretariacie szkoły (tel. 856785060). Dotyczy to dzieci szkolnych i przedszkolaków.
Andrzej Wasilewski - Dyrektor SP Nr 51