INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE  KANGURA MATEMATYCZNEGO


-termin: 21.03.2019(CZWARTEK);
-konkurs rozpoczyna się o godz. 9:00 kodowaniem kart odpowiedzi (około 15min);
-pisanie testu konkursowego godz.9.15-10.30
-konkurs trwa 75 min od momentu rozdania testów konkursowych;
- żaden uczeń nie może opuścić sali przed upływem 60 min ( z wyjątkiem sytuacji losowych);
- kartę odpowiedzi uczeń wypełnia długopisem NIEŚCIERALNYM CZARNYM lub NIEBIESKIM;
- nie można używać KOREKTORÓW;
- karty odpowiedzi nie wolno zginać, ani umieszczać zbędnych napisów i rysunków;
- kod szkoły będzie podany do wiadomości dopiero na konkursie;
- uczeń może mieć kartkę na brudnopis i przyrządy geometryczne;
- użycie kalkulatora lub telefonu komórkowego powoduje natychmiastową dyskwalifikację;
- po konkursie uczeń zostawia tylko wypełnioną kartę odpowiedzi, a test konkursowy z zadaniami może zabrać;
- numery sal, w których uczniowie piszą konkurs są wywieszone na tablicy ogłoszeń i informują uczniów o nich nauczyciele matematyki i wychowawcy klas I-III