Alfik Matematyczny - Ogólnopolski Konkurs Matematyczny

Do 31 października 2018r wychowawcy klas II-III oraz nauczyciele uczący matematyki w klasach IV-VIII przyjmują zgłoszenia uczniów do konkursu. Koszt udziału w Alfiku Matematycznym to 10 zł.

               

 

                W środę 21 listopada 2018 odbędzie się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny.  Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 8). Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.