obiadHarmonogram wpłat za posiłki za miesiące X - XII 2018

 

 

 

 

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Rozpoczęcie żywienia – 10.09.2018r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

 

Obiad 3,80

Kwota:

 

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat

 


konto szkoły

 
 

X

1-5.10.2018r.

8-12.10.2018r.

15-19.10.2018r

22-26.10.2018r.

29-31.10.2018r.

dni 23

87,40

156,40

do 27.09.2018r.

 

XI

5-9.11.2018r.

12-16.11.2018r.

19-23.11.2018r.

26-30.11.2018r.

dni 20

76,00

136,00

do 29.10.2018r.

 
XII

3-7.12.2018r.

10-14.12.2018r.

17-21.12.2018r

dni 15

53,20

95,20

do 27.11.2018r.

 

12.11.2018r. był wliczony w dni żywieniowe (dzień bez żywienia). Kwota za obiady w grudniu została pomniejszona o 1 dzień  

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Rozpoczęcie żywienia – 03.09.2018r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

 
      konto szkoły

Kwota:

 

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

 

II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

X

1-5.10.2018r.

8-12.10.2018r.

15-19.10.2018r.

22-26.10.2018r.

29-31.10.2018r

       

po zakończeniu miesiąca

na podstawie rozliczenia intendent szkoły

XI

2.11.2018r.

5-9.11.2018r.

12-16.11.2018r.

19-23.11.2018r

26-30.11.2018r

po zakończeniu miesiąca

na podstawie rozliczenia intendent szkoły

XII 3-7.12.2018r.
10-14.12.2018r.
17-21.12.2018r
24.12.2018r
27-28.12.2018r
31.12.2018r
      po zakończeniu miesiąca
na podstawie rozliczenia intendent szkoły do 28.12.2018r

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Płatność za posiłki prosimy dokonać w terminie 5 dni po rozliczeniu miesiąca przez intendent.