Serdecznie zapraszam na bezpłatne warsztaty dla rodziców naszej szkoły:

                           AKADEMIA RODZICA

           "Szczęśliwy rodzic- szczęśliwe dziecko"

Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w wybranym dniu tygodnia w godzinach między 16.30 a 18.30 na terenie SP 51 w Białymstoku (czas i godziny do uzgodnienia) Informacja o pierwszym spotkaniu ukarze się na stronie szkoły oraz tablicy informacyjnej.

Głównym celem warsztatów jest:

-poszerzenie informacji z dziedziny rodzicielstwa,

-pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów,

-integracja środowiska szkolnego,

- pokonanie trudności w sytuacjach wychowawczych,

-wzajemne wsparcie poprzez wymianę doświadczeń rodzicielskich,

-wspólne poszukiwania narzędzi ,aby być szczęśliwym rodzicem , szczęśliwych dzieci.