Stypendium Szkolne


Uczniowie mieszkający na terenie Białegostoku mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Termin składania wniosków – 15 września 2018 r.

Należy spełniać również kryterium dochodowe: do 30.09.2018 r. jest to kwota 514 zł netto na osobę, zaś od 1.10.2018 r. – to 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomocy przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentacji udziela pedagog. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pani pedagog do 15 września 2018 r.

1)Wniosek o stypendium

2)Informacja dotycząca stypendium

3)Pouczenie

4)Oświadczenie

5)Klauzula informacyjna

6)Potwierdzenie tożsamości, zapoznaie z klauzulą