obiadHarmonogram wpłat za posiłki za miesiąc IX 2018

 

 

 

 

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

Rozpoczęcie żywienia – 10.09.2018r.

 

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

 

Obiad 3,80

Kwota:

 

Obiad   6,80 pracowników

Terminy wpłat

 

konto szkoły

 
 

 

IX

10-14.09.2018r.

17-21.09.2018r.

24-28.09.2018r.

 

  15 dni

 

57,00

 

102,00

 

04.09.2018r.

 

 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Rozpoczęcie żywienia – 03.09.2018r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat


     konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

 

IX

3-7 09.2018r.

10-14.09.2018r.

17-21.09.2018r.

24-28.09.2018r.

 

20 dni

   

po zakończeniu miesiąca

na podstawie rozliczenia intendent szkoły

 

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Prosimy o dokonywanie wpłat za żywienie na konto szkoły nr :

12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Płatność za posiłki prosimy dokonać w terminie 5 dni po rozliczeniu miesiąca przez intendent.