obiadHarmonogram wpłat za posiłki za miesiące III - VI 2018

 

ODDZIAŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PRACOWNICY

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

Kwota:

Obiad 3,80

Kwota:

Obiad 6,80 pracowników

Terminy wpłat

konto szkoły

III

1-2.03.2018r.

5-9.03.2018r.

12-16.03.2018r.

19-23.03.2018r.

17 dni

64,60

115,60

1-2.03.2018r.

5.03.2018r.

IV

4-6.04.2018r.

10-13.04.2018r.

16-20.04.2018r.

23-27.04.2018r.

17 dni

64,60

115,60

28.03.2018r. 

V

7-11.05.2018r.

14-18.05.2018r.

21-25.05.2018r.

28-30.05.2018r.

18 dni

68,40

122,40

25.04.2018r.  

VI

4-8.06.2018r

11-15.05.2018r.

18-20.06.2018r.

13 dni

49,40

88,40

 25.05.2018r. 

Dni 26-27-28.03.2018r. to czas Rekolekcji Wielkopostnych.

Uczniowie klas I – VII, chętni do korzystania w tych dniach z żywienia, proszeni są o dokonanie wpłaty za ten okres oraz o pozostawienie informacji u intendenta szkoły (85/678 50 73).

Dzieci, niezadeklarowane i nieposiadające opłaty za w/w okres nie będą żywione.

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Informujemy, iż miesiąc marzec 2018 r. będzie ostatnim, za który będą przyjmowane gotówkowe wpłaty za żywienie. Prosimy o dokonywanie wpłat za kwiecień i kolejne miesiące wyłącznie na konto szkoły nr : 12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Rozpoczęcie żywienia – 2.01.2018r.

M-c

Dni żywieniowe
od ...   do…

Ilość dni żywieniowych

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, ZERÓWKA

Terminy wpłat

 

konto szkoły

Kwota:

II śniadanie 2,00 obiad 3,80

Kwota:

 II śniadanie 2,00  

obiad 3,80 podwieczorek 2,00

III

1-2.03.2018r.

5-9.03.2018r.

12-16.03.2018r.

19-23.03.2018r.

26-30.03.2018r.

22 dni

127,60

171,60

1-2.03.2018r.

5.03.2018r.

IV

. 3-6.04.2018r

9-13.04.2018r.

16-20.04.2018r.

23-27.04.2018r.

30.04.2018r.

       20 dni

116,00

156,00

  26.03.2018r. 

V

2.05.2018r.

4.05.2018r

7-11.05.2018r

14-18.05.2018r

21-25.05.2018r.

28-30.05.2018r.

20dni

116,00

156,00

20.04.2018r.  

VI

1.06.2018r.

4-8.06.2018r.

11-15.06.2018r

18-22.06.2018r

25-29.06.2018r.

21 dni

121,80

163,80

20.05.2018r.  

Informacja dotycząca opłat za żywienie

Informujemy, iż miesiąc marzec 2018 r. będzie ostatnim, za który będą przyjmowane gotówkowe wpłaty za żywienie. Prosimy o dokonywanie wpłat za kwiecień i kolejne miesiące wyłącznie na konto szkoły nr : 12 1240 1154 1111 0010 3567 5308.

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę , obiady: miesiąc…

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!