Szanowni Państwo!

Informuję, że zawieszone od 7 IX 2020 r. funkcjonowanie grupy czterolatków (Promyczki) zostaje przywrócone. Dzieci mogą wrócić do przedszkola 14 IX 2020 r.

Funkcjonowanie dwóch grupy trzylatków (Tuptusie, Supełki) i grupy czterolatków (Iskierki) zawieszone 11 IX 2020 r. zostaje przywrócone 15 IX 2020 r.

Grupy pięciolatków i sześciolatków funkcjonują jak dotychczas.

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

W obliczu pojawiających się informacji o niepokojących objawach chorobowych występujących u niektórych dzieci przebywających na kwarantannie, proszę w przypadku zaobserwowania takich objawów  o nieprzyprowadzanie dziecka do przedszkola i natychmiastowy kontakt z lekarzem rodzinnym. Pozwoli to zminimalizować ryzyko kolejnych zachorowań.

                                                    Andrzej Wasilewski

                                                      Dyrektor SP Nr 51

sp51 szkola

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Czytaj więcej...

obiadOpłata za posiłki w oddziałach przedszkolnych za wrzesień 2020r.

 

Czytaj więcej...

Podręczniki do religii katolickiej
Podręcznik do religii dla dziecka sześcioletniego,,Tak!Jezus mnie kocha"
aut.E.Kondrak,D.Kurpiński,J.Snopek wyd.Jedność, Kielce 2020
 
Klasy I - Podręcznik do religii dla klasy I ,,Poznaję Boży Świat" aut.ks.dr K.Mielnicki i E.Kondrak wyd.Jedność Kielce 2020
Klasy II Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej,,Idziemy do Jezusa" aut.D.Kurpiński,J.Snopek wyd.Jedność Kielce 2015
Klasy III-Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej W drodze do wieczernika ,,Przyjmujemy Pana Jezusa 3"
wyd.WAM + ćwiczenia ,,Zeszyt ucznia przyjmujemy Pana Jezusa 3"
Klasy IV -,,Miejsca pełne BOGActw"podręcznik+ćwiczenia, wyd.Jedność
Klasy V - Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak wyd.Jedność Kielce 2020
Klasy VI-,,Tajemnice BOGAtego życia"podręcznik +ćwiczenia,wyd.Jedność
klasy VII-,,Błogosławieni,którzy szukają Jezusa" nie ma ćwiczeń,wyd.Jedność

Klasy VIII-,,Błogosławieni,którzy ufają Jezusowi" nie ma ćwiczeń,wyd.Jedność

 

Na lekcjach katechezy omówione zostaną szaczegóły zakupu podręczników.

KLASY I

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020       GODZ. 8.45

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Dziecku może towarzyszyć jedna osoba dorosła. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 

KLASY II

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020     GODZ. 10.00

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Uczniom nie mogą towarzyszyć osoby dorosłe. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

KLASY III A, B, C

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020    GODZ. 11.15

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Uczniom nie mogą towarzyszyć osoby dorosłe. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 

KLASA III D

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020    GODZ. 9.00

Spotkanie z wychowawcami przed wejściem do szkoły (tzw. „starym wejściu  do szkoły”), skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Dziecku może towarzyszyć jedna osoba dorosła. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 KLASY IV – VIII

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 DNIA 1 WRZEŚNIA 2020

Spotkanie z wychowawcami przed głównym wejściem do szkoły – „nowym”, skąd wychowawcy zabiorą uczniów do sal na zajęcia organizacyjne. Uczniom nie mogą towarzyszyć osoby dorosłe. Wejście na teren szkoły zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny odstęp).

 

         1.

IV A

9.00

         2.

IV B

9.15

         3.

IV C

9.30

         4.

IV D

9.45

         5.

IV E

9.30 „STARE WEJŚCIE”

         6.

V A

10.00

         7.

V B

10.15

         8.

V C

9.45 „STARE WEJŚCIE”

         9.

VI A

10.30

         10.               

VI B

10.45

       11.               

VI C

11.00

         12.                

VI D

11.15

     13.                     

VI E

11.30

      14.                     

VII A

11.45

      15                 

VII B

12.00

        16.                 

VII C

12.15

            17.    

VIII A

12.30

        18.                  

VIII B

12.45

        19.                  

VIII C

13.00