HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW


 DNIA 26.06.2020 PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU DO SZKOŁY „NOWYM”

Uczniowie przychodzą w maseczkach i mają własne długopisy do potwierdzenia odbioru świadectwa. Podczas oczekiwania zachowują 2 metrowe odstępy.

1.   

V A

8.30

2.   

V B

9.00

3.   

V C

11.00

4.   

V D

10.00

5.   

V E

10.30

6.   

VI A

9.30

7.   

VI B

11.30

8.   

VI C

12.00

9.   

VII A

12.30

10.      

VII B

13.00

11.      

VII C

13.30

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW


 DNIA 26.06.2020 PRZY TZW. STARYM WEJŚCIU DO SZKOŁY

Uczniowie przychodzą w maseczkach i mają własne długopisy do potwierdzenia odbioru świadectwa. Podczas oczekiwania zachowują 2 metrowe odstępy.

1.   

I A

9.00

2.   

I B

9.30

3.   

I C

10.00

4.   

I D

10.30

5.   

II A

11.00

6.   

II B

11.30

7.   

II C

12.00

8.   

IV A

12.30

9.   

IV B

13.00

10.      

IV C

13.30

ODBIÓR DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


 Odbiór dokumentacji medycznej ucznia kończącego szkołę podstawową następuje:

  1. Osobiście, gdy ma ukończone 16 lat i upoważnienie rodzica.
  2. Osobiście, gdy uczeń jest pełnoletni.
  3. Rodzic lub prawny opiekun, gdy uczeń kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej poza Białymstokiem.

W pozostałych przypadkach kartę zdrowia ucznia przekazuje personel medyczny (pielęgniarka szkolna) do placówek szkolnych znajdujących się w Białymstoku
(art. 27 ust. 2 Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).

Proszę, jeśli to możliwe o podanie szkoły ponadpodstawowej, w której uczeń będzie kontynuował naukę.

Pielęgniarka szkolna

  1. Witoszko

Oświadczenia o potrzebie korzystania z przedszkola w lipcu i sierpniu


 Rodzice zainteresowani opieką dziecka w lipcu w innym wskazanym przedszkolu oraz w sierpniu w naszym przedszkolu są proszeni o wypełnienie i złożenie właściwego oświadczenia do dnia 24.06.2020 r.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy wrzucić do urny wystawionej w szkole  (stare wejście do szkoły)  w godz. 7.00-18.00.

Oświadczenie lipiec

Oświadczenie sierpień

ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2020/2021

Rodzice zainteresowani zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 proszeni są o wypełnienie i złożenie do dnia 26.06.2020 podpisanej karty zgłoszenia:

Karta zgłoszenia

Kartę zgłoszeniową należy wrzucić do urny wystawionej w szkole („stare wejście do szkoły”) w godzinach 7.00 – 18.00.

Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców.

sp51 szkola

Harmonogram zwrotów podręczników

klasy

daty

godziny

Uczniowie klas 2. i 3., którzy mają dostęp do

e-podręczników

9.06 wtorek

13-16

10.06 środa

8-12

Klasy 6a, 6b, 6c

16. 06. wtorek

12-15

Klasy 5a i 5b

17.06   środa

12-14

Klasy 5c, 5d, 5e

18.06. czwartek

12-16

Klasy 8.

19.06 piątek

10-13

Klasy 2, pozostali uczniowie

22.06 poniedziałek

13-16

Klasy 3, pozostali uczniowie

23.06 wtorek

13-16

Przypadki losowe, uzupełnianie kompletów

24.06 środa

11-12

25.06 czwartek

13-14

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zbliża się koniec roku szkolnego, a w związku z tym konieczność zwrotu podręczników.

Ze względu na epidemię zmieniają się zasady odbioru, proszę o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zasad.

Czytaj więcej...